Соціальні нерівності в сучасних суспільствах

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ОК15

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Основним фокусом є.опанування тематикою соціальних нерівностей сучасних суспільств в умовах глобалізаційних процесів та пострадянського шляху розвитку українського суспільства. Соціологічні досліджені« соціальних нерівностей, дискусії щодо співвідношення соціальної (не)рівності та соціальної (несправедливості, соціальні наслідки нерівностей у сучасних суспільствах. Дослідження та пояснення соціальної ексклюзії та андеркласу, їх проявів в сучасних суспільствах, культури бідності, співвідношення (нерівності та суспільства добробуту, економічні, політичні, інформаційні, тендерні, расові, класові та інші форми сучасних соціальних нерівностей, зокрема соціальне сприйняття нерівностей та соціальну ціну нерівностей через результати міжнародних та українських соціологічних досліджень.

Language of instruction

Ukrainian