Соціальні основи політичного маркетингу

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ3.01

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

«Соціальні основи політичного маркетингу» є вибірковою дисципліною з переліку №1 та передбачає знайомство студентів з основними соціологічними підходами до вивчення технологій політичної реклами та маркетингу, засобів створення та розповсюдження політичної реклами; створення у студентів системних уявлень про методи маркетингових соціологічних досліджень та технологій політичного маркетингу.

Language of instruction

Ukrainian