Соціальні основи політичного маркетингу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

«Соціальні основи політичного маркетингу» є вибірковою дисципліною з переліку №1 та передбачає знайомство студентів з основними соціологічними підходами до вивчення технологій політичної реклами та маркетингу, засобів створення та розповсюдження політичної реклами; створення у студентів системних уявлень про методи маркетингових соціологічних досліджень та технологій політичного маркетингу.

Language of instruction

Ukrainian