Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

1

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК17

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціальні та жіночі рухи в світі, Європі, Україні» спрямована на вивчення особливостей соціологічного підходу до аналізу феміністичного руху; дослідження актуальних проблем формування та механізмів функціонування феміністичного руху в Україні та світі.

Language of instruction

Ukrainian