Соціальні технології для громадського сектору

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

code

ВБ2.3

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

6.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Технології комунікацій і політичної сфери» і спрямована на вивчення особливостей соціологічного підходу аналізу громадського сектору. Дослідження актуальних проблем формування та механізмів функціонування громадянського суспільства .Основними завданнями вивчення дисципліни є формування концептуального знання про мобілізаційну структуру громадського сектору, його сутність, ознаки, фактори формування, особливості розвитку в контексті трансформації українського суспільства; розкриття змісту соціальних технологій для громадського сектору.

Language of instruction

Ukrainian