Соціальні технології маркетингу

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

3 [uk:field:field_semester:#allowed_values:3]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ1.1

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціальні технології [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціальні технології]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

8.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна відноситься до переліку дисциплін вільного вибору студента блоку «Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг». Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціологічна інтерпретація та знайомство студентів з формами і методами маркетингу в різних сферах діяльності, а також механізмами ринкової регуляції різних сфер суспільного життя; освоєння сучасних інструментів для управління інформацією і формування іміджу. Дисципліна також дозволяє студентам зрозуміти основні стратегії та механізми просування ідей і товарів. Освоєння цього курсу передбачає використання і вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури з теорії та практики маркетингу професійних друкованих та електронних видань. З практичної точки зору курс дозволяє вивчити сучасний досвід і спектр завдань, які стоять перед організаціями та їх маркетинговими підрозділами.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian