Соціальні технології PR та іміджмейкінгу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3
4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна сприяє формуванню в професійній практиці майбутніх соціальних технологів вмінь і навичок роботи з медіа та публічною інформацією, яка є важливим компонентом іміджмейкінгу та PR діяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною дослідницькою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок медіа аналізу, способами роботи з медіа в сфері побудови іміджу та PR діяльності організацій та окремих особистостей.

Language of instruction

Ukrainian