Соціальні технології PR та іміджмейкінгу

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3
4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ2.2

degree_level

магістр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна сприяє формуванню в професійній практиці майбутніх соціальних технологів вмінь і навичок роботи з медіа та публічною інформацією, яка є важливим компонентом іміджмейкінгу та PR діяльності. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною дослідницькою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок медіа аналізу, способами роботи з медіа в сфері побудови іміджу та PR діяльності організацій та окремих особистостей.

Language of instruction

Ukrainian