Соціальні технології регулювання конфліктів

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК30

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна вивчає концепції основ та практику вирішення конфліктів, моделі трансформації конфліктів, тенденції та специфіку виникнення і розгортання конфліктів, принципи практичного аналізу доконфліктних ситуацій, технології їх попередження та можливого вирішення.

Language of instruction

Ukrainian