Соціальні технології в бізнесі

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

3
4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Спецкурс спрямований на те, щоб диференціювати існуючі соціальні комунікативні практики, що мають місце у сучасному бізнесі, а саме: проведення зборів та нарад, підготовка та проведення переговорів, вирішення конфліктних ситуацій, здійснення діагностики «клімату у трудовому колективі», підготовка та здійснення презентацій. Практична частина курсу спрямована на покращення розуміння функціонування зазначених практик та використовувати їх у режимі підвищеної ефективності. Частина курсу передбачає вивчення теоретико-методичних засад поведінки споживачів, аналіз методів впливу на споживчу поведінку на ринку товарів та послуг в соціальних умовах сьогодення. В результаті навчання студенти мають набути навичок аналізу специфіки поведінки різних груп споживачів та розробки методик їх дослідження та інтерпретації результатів.

Language of instruction

Ukrainian