Соціальні технології в політиці

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.1

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна є дисципліною вільного вибору студентів блоку "Технології комунікацій і політичної сфери". Дисципліна дає можливість студентам опанувати знанням соціальних моделей прийняття рішень в полі політики, базових моделей політичної поведінки та впровадження політичних рішень, соціальних технологій, які сприяють реалізації політичних стратегій. Вміння системного аналізу соціологічних, політичних та статистичних даних щодо сучасних політичних процесів, сучасне знання поведінкових моделей в політиці забезпечують формування експертних компетентностей соціологів в галузі політики. Розвитку таких знань та вмінь сприятимуть індивідуальні та групові аналітичні завдання, спеціальні майстер-класи з експертами в галузі соціально-політичного консультування та соціально-політичних досліджень.

Language of instruction

English