Соціальні технології в рекламі

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.4

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2021

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна відноситься до дисциплін вільного вибору студента блоку «Технології комунікацій і політичної сфери». У сучасному світі інститут реклами є одним з домінуючих механізмів впливу на масову свідомість, служить каналом трансляції культурних норм і цінностей. Дисципліна має на меті вивчення теоретичних засад соціальних технологій та моделей, а також їхньої інтерпретації в умовах сьогодення. Матеріал дисципліни спрямований на освоєння комплексів ефективних методів аналізу та побудови соціально-міфологічних конструкцій в рамках рекламної комунікації; опанування знаннями про основні методики (показники, коефіцієнти) аналізу впливу та ефективності застосування соціальних технології в різних типах рекламного продукту.

Language of instruction

Ukrainian