Соціальні технології в рекламі

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

СТ [uk:field:field_op:#allowed_values:СТ]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2020

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

4 [uk:field:field_semester:#allowed_values:4]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВБ2.2

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Соціальні технології [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Соціальні технології]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2020

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

8.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Іспит [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

У сучасному світі інститут реклами є одним з домінуючих механізмів впливу на масову свідомість, служить каналом трансляції культурних норм і цінностей. Дисципліна має на меті вивчення теоретичних засад соціальних технологій та моделей, а також їхньої інтерпретації в умовах сьогодення. Матеріал дисципліни спрямований на освоєння комплексів ефективних методів аналізу та побудови соціально-міфологічних конструкцій в рамках рекламної комунікації; опанування знаннями про основні методики (показники, коефіцієнти) аналізу впливу та ефективності застосування соціальних технології в різних типах рекламного продукту.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

Ukrainian