Соціальні технології в рекламі

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

У сучасному світі інститут реклами є одним з домінуючих механізмів впливу на масову свідомість, служить каналом трансляції культурних норм і цінностей. Дисципліна має на меті вивчення теоретичних засад соціальних технологій та моделей, а також їхньої інтерпретації в умовах сьогодення. Матеріал дисципліни спрямований на освоєння комплексів ефективних методів аналізу та побудови соціально-міфологічних конструкцій в рамках рекламної комунікації; опанування знаннями про основні методики (показники, коефіцієнти) аналізу впливу та ефективності застосування соціальних технології в різних типах рекламного продукту.

Language of instruction

Ukrainian