Соціальні технології в соціальній політиці

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

МСТ: "Технології економічної сфери: менеджмент і маркетинг"

Курс

6

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)