Соціальні виміри релігії та релігійності

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.7

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна спрямована на ознайомлення студентів з релігійними процесами і явищами в сучасному суспільстві. Особлива увага, приділяється аналізу проблем сучасного стану релігії та релігійності в Україні. Отримані знання в подальшому можуть бути використані як для теоретичних, так і прикладних досліджень реального стану релігійної ситуації, критичного осмислення сучасних релігійних процесів в Україні, що забезпечуватиме поглиблення знань щодо релігійних процесів сьогодення, їх здатності забезпечувати консолідацію суспільства.

Language of instruction

Ukrainian