Соціально-демографічний аналіз поселенської мережі

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2017

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"

Курс

3

Семестр

5

Робоча навчальна програма (українською)