Соціально-політичні студії

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Семестр

5

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ОК23

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

2.00

Course type

обов'язкова

Final control

Іспит

Course summary

Курс відноситься до обов’язкових компонентів освітньої програми «Соціальні технології». Навчальна дисципліна знайомить студентів з політикою як соціальним явищем, теоретичним знанням та формою діяльності, еволюцією політичного знання, сутністю та класифікацією політичних систем. В ході вивчення дисципліни аналізується влада як суспільне явище, соціальна правова держава та громадянське суспільство, особливості функціонування громадсько-політичних об’єднань в політичній системі, тенденції розвитку сучасної світової політики.

Language of instruction

Ukrainian