Соціальний тайм-менеджмент

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Семестр

2

Додаткові матеріали

code

ОК09

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Програма навчальної дисципліни складається з двох частин. Частина 1 «Теоретичні засади та практична реалізація тайм-менеджменту» Вивчаються сутність тайм-менеджменту та його становлення як самостійного наукового напряму, методи тайм-менеджменту, пастки часу, елементи системи тайм-менеджменту та управління ними, ефективне проведення нарад. Частина 2 «Підвищення особистої ефективності» Вивчаються організація особистої роботи, принципи і засоби організації часу, робота з документами, методи самомотивації і саморозвантаження, ефективний інструментарій тайм-менеджменту

Language of instruction

Ukrainian