Соціодемографічний аналіз шлюбно-сімейних відносин

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Personality and Gender"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ06.02

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до блоку вибіркових дисциплін «Соціологія особистості та гендеру»; вона задає інституційний (шлюб) та соціогруповий (родина) виміри аналізу приватності, гендерних відносин, процесів життєвого циклу особи.

Language of instruction

Ukrainian