Соціокультурні дослідження публічного простору

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Sociology of Urbanization and Globalization"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ4.9

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна “Соціокультурні дослідження публічного простору” вводить до фахового опанування проблематику публічного простору, його ґенези, специфіки порівняно із приватним простором, організації у сучасному місті. Окрім опори на класичні соціологічні праці, досягнення урбаністики, використовується методологія соціокультурного аналізу для повноти соціологічного опрацювання публічного простору.

Language of instruction

Ukrainian