Соціокультурні дослідження публічного простору

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВК11.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна “Соціокультурні дослідження публічного простору” відноситься до вибіркових дисциплін з переліку №9 і вводить до фахового опанування проблематики публічного простору, його генези, специфіки порівняно із приватним простором, організації у сучасному місті. Окрім опори на класичні соціологічні праці, досягнення урбаністики, використовується методологія соціокультурного аналізу для повноти соціологічного опрацювання публічного простору.

Language of instruction

Ukrainian