Соціологічне оцінювання людського капіталу

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ5.8

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічне оцінювання людського капіталу» відноситься до дисциплін вільного вибору студента (блок «Соціальна аналітика») і спрямована на вивчення ресурсних параметрів людського капіталу, концептуальних стратегій їх аналізу та дослідницького інструментарію з оцінювання.

Language of instruction

Ukrainian