Соціологічне оцінювання людського капіталу

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

4

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД3.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічне оцінювання людського капіталу» відноситься до дисциплін вільного вибору студента (перелік 3) і спрямована на вивчення ресурсних параметрів людського капіталу, концептуальних стратегій їх аналізу та дослідницького інструментарію з оцінювання.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія