Соціологічне оцінювання соціальних відносин в організації

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Expertise and Audit"

Семестр

8

Додаткові матеріали

code

ВБ02.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian