Соціологічне забезпечення політичного процесу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

6

Додаткові матеріали

code

ВБ1.9

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Language of instruction

Ukrainian