Соціологічні дослідження соціальних проблем

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС14.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Опрацювання аналітичної роботи з порівняльним аналізом соціальних проблем за результатами соціологічного дослідження у порівнянні із повсякденними знаннями та масмедійними продуктами є підсумковим змістовним кроком освітньої програми "соціологія". Тематичне наповнення дисципліни проводить розрізнення між особливостями наукового соціологічного знання щодо соціальних проблем та його представлення у ЗМІ, дає можливість критичного осмислення представлення результатів соціологічних досліджень соціологічними компаніями та ЗМІ. Творчі завдання, індивідуальна та групова робота формує навички навчання в парадигмі студентоцентрованої освіти, навчання на основі дослідження та підготовки аналітичної записки як підсумкової роботи з аналізу одної з соціальних проблем.

Language of instruction

Ukrainian