Соціологічні методи дослідження політичних процесів

Освітня програма

І

Рік навчального плану

2017

Лектор

Викладач семінарських, практичних та ін.

Курс

4

Семестр

7

Робоча програма українською

Working Program