Соціологічні методи дослідження організацій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД4.02

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціологічні методи дослідження організацій» є дисципліною вільного вибору студента. Вона спрямована на дослідження організацій, зокрема на дослідження репутації, її типів та підходів до визначення, розглядається відмінність між рейтингом та репутацією.

Language of instruction

Ukrainian