Соціологічні методи дослідження організацій

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2021

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

4

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВД4.02

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціологічні методи дослідження організацій» є дисципліною вільного вибору студента. Вона спрямована на дослідження організацій, зокрема на дослідження репутації, її типів та підходів до визначення, розглядається відмінність між рейтингом та репутацією.

Language of instruction

Ukrainian