Соціологічні методи маркетингових досліджень

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ11.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічні методи маркетингових досліджень»» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з переліку 6). В ході цього курсу студент навчиться розробляти план маркетингового дослідження, підбирати стратегію маркетингового дослідження; робити калькуляцію дослідження;’ визначати необхідний метод збору інформації, створювати вибірку за існуючими принципами, розробляти висновки та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень.

Language of instruction

Ukrainian