Соціологічні методи маркетингових досліджень

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

8

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС15.10

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічні методи маркетингових досліджень» є дисципліною вільного вибору студентів у фаховій підготовці за освітньою програмою “Соціологія” (Вибір з переліку 6). В ході цього курсу студент навчиться розробляти план маркетингового дослідження, підбирати стратегію маркетингового дослідження; створювати вибірку за існуючими принципами, розробляти висновки, та практичні рекомендації за результатами маркетингових досліджень, навчиться тактиці застосування маркетингу у цифровій економіці.

Language of instruction

Ukrainian