Соціологічні показники суспільного розвитку

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Зміст курсу зосереджений на ключових вимірах суспільного розвитку, які розкриває через виміри світової статистики, міжнародними та національними соціальними дослідженнями, світовими показниками ключових соціальних проблем, останніми результатами порівняльних досліджень та розробленими показниками соціального розвитку, зокрема індексом соціального прогресу, розглядаються Глобальні цілі сталого розвитку ООН тощо, фокусується також на можливості порівняльного аналізу соціальних проблем у різних суспільствах з подальшим використанням у власній дослідницькій роботі. Робота зосереджена на аналізі та обговоренні останніх публікацій в англомовних соціологічних рецензованих журналах з метою представлення найбільш актуального порядку денного для академічних вимірювань на основі результатів останніх досліджень. Формат роботи - колоквіум, що поєднує дискусії, лекції, практичні завдання, адекватні для студентів магістратури.

Language of instruction

English