Соціологічні технології зв’язків з громадськістю

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2021

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД4.07

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2021

ECTS credits

4.00

Course type

обов'язкова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціологічні технології зв’язків з громадськістю» носить практичний характер, сприяє формуванню в професійній практиці соціологів вмінь і навичок роботи з конкретним технологічним інструментарієм у сфері зв’язків з громадськістю. Передбачається набуття вмінь працювати з сучасною науковою літературою, критично опрацьовувати першоджерела, розвиток навичок взаємодії з різними групами стейхолдерів, здобуття знань про способи соціологічних дослідницьких методик, про відмінності між соціологічним та філософським, культурологічним підходами використання технологій зв’язків з громадськістю в дослідженнях комунікацій.

Language of instruction

Ukrainian