Соціологічні теорії масової комунікації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ2.01

degree_level

магістр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дана дисципліна спрямована на те, щоб сформувати загальне наукове уявлення щодо існуючого наукового дискурсу у напрямку розуміння функціонування медіа комунікацій. Ми матимемо можливість ознайомитися з класичними і сучасним науковими підходами, які пройшли випробування часом і можуть бути використані для пояснення функціонування сучасних медіа практик. Опанування практичною складовою курсу дозволить більш ретельніше підходити до аналізу медіа контенту, а також більш ефективно формувати і просувати свій власний медіа – контент.

Language of instruction

English