Соціологічні теорії масової комунікації

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дана дисципліна спрямована на те, щоб сформувати загальне наукове уявлення щодо існуючого наукового дискурсу у напрямку розуміння функціонування медіа комунікацій. Ми матимемо можливість ознайомитися з класичними і сучасним науковими підходами, які пройшли випробування часом і можуть бути використані для пояснення функціонування сучасних медіа практик. Опанування практичною складовою курсу дозволить більш ретельніше підходити до аналізу медіа контенту, а також більш ефективно формувати і просувати свій власний медіа - контент.

Language of instruction

English