Соціологічні теорії міста та урбанізації

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Соціологія урбанізації та глобалізації"

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріалиcode

ВБ4.2

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна спрямована па формування професійних павичок соціологічного аналізу щодо поглибленого розуміння змісту тенденцій розвитку сучасної соціологічної теорії, які визначаються посиленням уваги соціологів до дослідження урбанізаційних новітніх соціальних змін в контексті історико-соціологічного огляду генези та розвитку соціологічних теорій міст з позицій представників різних парадигмальних орієнтацій. Знання та професійні вміння після завершення вивчення даної дисципліни сприятимуть аналітичному осмисленню функціонування міста, в тому числі що стосується його внутрішньої структури; взаємопов’язаності з суміжними процесами (індустріалізація та глобалізація) та складових частин (соціальна інфраструктура).

Language of instruction

Ukrainian