Соціологічні теорії міста та урбанізації

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ВК1.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian