Соціологічні теорії міста та урбанізації

Освітня програма

SSAP

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ВК1.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологічне забезпечення управлінських процесів

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на формування професійних навичок соціологічного аналізу щодо поглибленого розуміння змісту тенденцій розвитку сучасної соціологічної теорії, які визначаються посиленням уваги соціологів до дослідження урбанізаційних новітніх соціальних змін в контексті історико-соціологічного огляду генези та розвитку соціологічних теорій міст з позицій представників різних парадигмальних орієнтацій. Знання та професійні вміння після завершення вивчення даної дисципліни сприятимуть аналітичному осмисленню та вмінню формувати прогнози щодо функціонування міста, в тому числі що стосується його внутрішньої структури; взаємопов’язаності з суміжними процесами (індустріалізація та глобалізація) та складових частин (соціальна інфраструктура). Спеціалізація дисципліни - управління соціально-економічним розвитком

Language of instruction

Ukrainian