Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Applied sociological research"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ01.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях» відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Прикладні соціологічні дослідження». Соціологічні теорії середнього рівня - це галузі соціологічного знання, які мають своїм предметом дослідження відносно самостійні специфічні підсистеми суспільства і соціальних процесів. Це своєрідний другий зріз у структурі соціологічного знання. З одного боку, це конкретизація загальної соціологічної теорії, залежно від предмета .дослідження, з іншого - своєрідне узагальнення конкретних соціологічних досліджень. В результаті опанування дисципліни у студентів будуть сформовані здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії.

Language of instruction

Ukrainian