Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях

Освітня програма

С

Рік навчального плану

2018

Лектор

Спеціальність

соціологія

Блок

БС: "Прикладні соціологічні дослідження"

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ01.07

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна «Соціологічні теорії середнього рівня в прикладних дослідженнях» відноситься до вибіркового блоку дисциплін «Прикладні соціологічні дослідження». Соціологічні теорії середнього рівня - це галузі соціологічного знання, які мають своїм предметом дослідження відносно самостійні специфічні підсистеми суспільства і соціальних процесів. Це своєрідний другий зріз у структурі соціологічного знання. З одного боку, це конкретизація загальної соціологічної теорії, залежно від предмета .дослідження, з іншого - своєрідне узагальнення конкретних соціологічних досліджень. В результаті опанування дисципліни у студентів будуть сформовані здатності до критичної саморефлексії у процесі пізнання складної соціальної реальності, спираючись на досягнення сучасної соціологічної теорії.

Language of instruction

Ukrainian