Соціологічні теорії соціального порядку

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ3.08

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

У дисципліні представлені класичні й новітні тенденції розвитку сучасної соціологічної теорії, особлива увага приділяється дослідженню різноманітних моделей пояснення однієї із основних тем соціологічного теоретизування – проблемі соціального порядку. Прослідковується зв'язок проблеми соціального порядку з іншими концептуальними сферами сучасної соціології.

Language of instruction

Ukrainian