Соціологічні теорії соціального порядку

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

CC2.06

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

У дисципліні представлені класичні й новітні тенденції розвитку сучасної соціологічної теорії, особлива увага приділяється дослідженню різноманітних моделей пояснення одній із основних тем соціологічного теоретизування - проблемі соціального порядку. Прослідковується зв'язок проблеми соціального порядку з іншими концептуальними сферами сучасної соціології.

Language of instruction

English