Соціологічний аналіз документів

Освітня програма

СТ

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

6

Робоча навчальна програма (українською)

Додаткові матеріали

code

ВБ6.03

degree_level

бакалавр

Program of Study

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна належить до дисциплін вибору з переліку (№4) в межах освітньої програми «Соціальні технології» на здобуття освітнього ступеня: бакалавр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Сучасне суспільство характеризується чи не надмірною переповненістю документами різного типу. Візуальні, текстові, відео- та аудіо-документи оточують сучасну особу посекундно. Такий стан справ вимагає певного рівня компетентності у використанні відповідних методів. До того ж із щоденним стрімким розвитком Інтернету на ринку праці для соціологів та маркетологів знання методів аналізу текстів є обов'язковою умовою. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань з аналізу документів, вироблення практичних вмінь застосування сучасних методів та технік аналізу текстів.

Language of instruction

Ukrainian