Соціологічний аналіз соціальних проблем (магістерський дослідницький семінар)

Освітня програма

SocEng

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВД1.09

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія (мова навчання англійська) / Sociology

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна відноситься до вибіркового блоку «Сучасна соціологічна теорія». Зміст дисципліни фокусується навколо найактуальніших соціальних проблем сучасності, у міжнародному контексті та в українському суспільстві. Робота зосереджена на особливостях соціоструктурного та соціокультурного аналізу соціальних проблем сучасного суспільства знайомство та використання даних міжнародних порівняльних соціологічних досліджень. Формат роботи - колоквіум, який поєднує в собі дискусію, лекції, аналіз даних, творчі та практичні завдання, розвиток академічних навичок презентацій, написання тез доповідей, наукових статей, магістерської кваліфікаційної роботи.

Language of instruction

English