Соціологічний супровід соціальних проєктів

Освітня програма [uk:field:field_op:course:label]

Г [uk:field:field_op:#allowed_values:Г]

Рік навчального плану [uk:field:field_year_plan:course:label]

2021

Лектор [uk:field:field_lector:course:label]

Спеціальність [uk:field:field_speciality:course:label]

соціологія

Семестр [uk:field:field_semester:course:label]

3 [uk:field:field_semester:#allowed_values:3]

Робоча навчальна програма (українською) [uk:field:field_abstract:course:label]

Робоча навчальна програма англійською [uk:field:field_programengl:course:label]

Додаткові матеріали [uk:field:field_material_text:course:label]

code [uk:field:field_corse_code:course:label]

ВК2.2

degree_level [uk:field:field_degree_level:course:label]

магістр [uk:field:field_degree_level:#allowed_values:магістр]

Program of Study [uk:field:field_program_of_study:course:label]

Гендерні студії [uk:field:field_program_of_study:#allowed_values:Гендерні студії]

Course developed in [uk:field:field_course_developed_in:course:label]

2021

ECTS credits [uk:field:field_ects_credits:course:label]

5.00

Course type [uk:field:field_course_type:course:label]

вибіркова [uk:field:field_course_type:#allowed_values:elective]

Final control [uk:field:field_final_control:course:label]

Залік [uk:field:field_final_control:#allowed_values:Pass-exam]

Course summary [uk:field:field_course_summary:course:label]

Дисципліна належить до дисциплін вільного вибору студента з переліку (№2) в межах освітньої програми «Гендерні студії» на здобуття освітнього ступеню магістр за спеціальністю 054 «Соціологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». У сучасному світі досить широкої популярності набувають гуманістичні стратегії. У їхніх межах реалізуються, зокрема, і соціальні проєкти. Фахівець-соціолог, як знавець соціуму, має можливість надавати конструктивну допомогу для ефективної реалізації таких проєктів. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань щодо соціальних проєктів, вироблення практичних вмінь застосування соціологічного супроводу таких проєктів.

Language of instruction [uk:field:field_language_of_instruction:course:label]

English