Соціологічний супровід соціальних проєктів (English)

Освітня програма

Г

Рік навчального плану

2020

Лектор

Спеціальність

соціологія

Семестр

3

Робоча навчальна програма (українською)

Робоча навчальна програма англійською

Додаткові матеріали

code

ВК3.2

degree_level

магістр

Program of Study

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

У сучасному світі досить широкої популярності набувають гуманістичні стратегії. У їхніх межах реалізуються, зокрема, і соціальні проєкти. Фахівець-соціолог, як знавець соціуму, має можливість надавати конструктивну допомогу для ефективної реалізації таких проєктів. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань щодо соціальних проєктів, вироблення практичних вмінь застосування соціологічного супроводу таких проєктів.

Language of instruction

English