Соціологічний супровід соціальних проєктів (English)

Освітня програма

G

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

3

Робоча програма українською

Робоча програма наглійською

Додаткові матеріали

code

ВК3.2

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Гендерні студії

Course developed in

2020

ECTS credits

5.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

У сучасному світі досить широкої популярності набувають гуманістичні стратегії. У їхніх межах реалізуються, зокрема, і соціальні проєкти. Фахівець-соціолог, як знавець соціуму, має можливість надавати конструктивну допомогу для ефективної реалізації таких проєктів. Курс спрямований на поглиблення та доповнення знань щодо соціальних проєктів, вироблення практичних вмінь застосування соціологічного супроводу таких проєктів.

Language of instruction

English