Соціологічний вимір громадянського суспільства

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies in Politics and Mass Communication"

Семестр

3

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ1.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2020

ECTS credits

7.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічний вимір громадянського суспільства» відноситься до вибіркового блоку «Соціальні технології в політиці та масових комунікаціях» і спрямована на вивчення особливостей соціологічного підходу до аналізу громадянського суспільства; дослідження актуальних проблем формування та механізмів функціонування громадянського суспільства в Україні.

Language of instruction

Ukrainian