Соціологічний вимір громадянського суспільства

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2023

Лектор

Семестр

8

Додаткові матеріали

[en:field:field_material_text:course:default_value:full_html]

code

ВД8.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2023

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологічний вимір громадянського суспільства» відноситься до дисциплін вільного вибору студента (перелік 8) і спрямована на вивчення особливостей соціологічного підходу до аналізу громадянського суспільства; дослідження актуальних проблем формування та механізмів функціонування громадянського суспільства в Україні.

Language of instruction

Ukrainian

Спеціальність

Cоціологія