Соціологія бізнес-комунікацій

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ2.05

освітній ступінь

магістр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Course summary

Дисципліна спрямована на те, щоб диференціювати існуючі соціальні комунікативні практики, що мають місце у сучасному бізнесі, а саме: проведення зборів та нарад, підготовка та проведення переговорів, вирішення конфліктних ситуацій, здійснення діагностики «клімату у трудовому колективі», підготовка та здійснення презентацій. Практична частина дисципліни спрямована на покращення розуміння функціонування зазначених практик та використовувати їх у режимі підвищеної ефективності.

Language of instruction

Ukrainian