Соціологія брендингу

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

7

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ2.7

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Сучасне суспільство характеризується модерними та постмодерними соціологами як суспільство споживання, суспільство в якому інформація та ефективна комунікація стають найбільш цінними ресурсами, а соціологія брендінгу дозволяє сформувати систему знань стосовно можливостей та технологій побудови брендів як концентрації сенсів, символів, що створюють мотивації, консолідують індивідів, до певної міри регулюють суспільне життя.

Language of instruction

Ukrainian