Соціологія девіантної поведінки

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BS: "Social Communication"

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВБ03.07

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Предметом вивчення навчальної дисципліни є соціологічні школи, напрямки, концепції, в яких досліджується девіантна поведінка. Дисципліна спрямована на формування у студентства знань про девіантну поведінку та соціальний контроль та їх дослідження з використанням методології та методів соціології.

Language of instruction

Ukrainian