Соціологія довкілля

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС11.06

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна «Соціологія довкілля» є дисципліною самостійного вибору студентів (вибір з переліку №2) і передбачає ознайомлення з основними фундаментальними положеннями теоретичної екології, принципами функціонування біосфери, з глобальними і регіональними екологічними проблемами, та шляхами і засобами гармонізації процесів економічного розвитку суспільства та безпечного розвитку навколишнього середовища.

Language of instruction

Ukrainian