Соціологія економіки та маркетингу

Освітня програма

ST

Рік навчального плану

2018

Лектор

Блок за вибором

BST: "Social Technologies of the Economic Sphere: Management and Marketing"

Семестр

3

Додаткові матеріали

code

ВБ2.1

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціальні технології

Course developed in

2018

ECTS credits

8.00

Course type

вибіркова

Final control

Іспит

Language of instruction

Ukrainian