Соціологія екстремізму

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2020

Лектор

Семестр

4

Робоча програма українською

Додаткові матеріалиcode

ВБ7.4

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2020

ECTS credits

3.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Дисципліна є вибірковою для студентів (вибір з Переліку 2), мас міждисциплінарний характер із загальною соціологічною спрямованістю, що передбачає залучення знань з галузей політичних наук, соціальної психології, кримінології. На відміну від більшості соціологічних дисциплін, які зосереджені на класичному в соціології питанні «Як можливо суспільство?», дана дисципліна фокусується на питанні «неможливості суспільства», зосереджується на ситуаціях, які ставлять під сумнів або навіть заперечують таку можливість. Працюючи над дисципліною, студента ознайомляться з сучасними.формами і різновидами прояву насильницького екстремізму всередині країн та в макрорегіональних і глобальних вимірах; розширять свої пізнавальні горизонти, критичні й аналітичні здібності, працюючі з результатами спеціальних досліджень та міжнародних і національних баз даних щодо проявів радикалізації, насильницького екстремізму, у т.ч. тероризму. Особлива увага буде приділена як питанням про умови і чинники радикалізації поведінки, яка здатна породжувати екстремізм у злочинних формах, так і питанням, про методи соціологічного дослідження процесів радикалізації та, соціальних чинників поширення: екстремізму. Опанування дисципліною передбачає залучення студентів до аналітичного, критичного читання, аналізу теоретичних розробок,.емпіричної інформації та. відео-матеріалів, дискусій в аудиторії,- підготовки теоретико-методологічної частини програми соціологічного дослідження, з її презентацією на навчальній міні-конференції.

Language of instruction

Ukrainian