Соціологія етнічних процесів та міграції

Освітня програма

S

Рік навчального плану

2018

Лектор

Семестр

6

Робоча програма українською

Додаткові матеріали

code

ВС12.01

освітній ступінь

бакалавр

Освітня програма

Соціологія

Course developed in

2018

ECTS credits

4.00

Course type

вибіркова

Final control

Залік

Course summary

Навчальна дисципліна «Соціологія етнічних процесів та міграції» відноситься до дисциплін вибору студента (перелік №3). Рівень соціологічного знання суттєво впливає на розуміння сучасних проблем, пов'язаних з етнічними процесами та міграцією; фаховий підхід до етнічних процесів та міграції в умовах сучасної суспільної трансформації передбачає знання та застосування існуючих теорій до зазначених соціальних феноменів, що є основною мстою навчальної дисципліни; особлива увага приділяється теоретичній інтерпретації, етнічних процесів та міграції, емпіричним дослідженням в даних сферах, аналізу сучасних концепцій етнічних процесів та міграції, теоретико-концептуальному поясненню новітніх підходів до розгляду змін, пов’язаних з етнічними процесами і міграцією у сучасному українському суспільстві.

Language of instruction

Ukrainian